Datafarm spol. s r. o.   www.datafarm.sk
© Farnosť Veľký Biel 2014
počítadlo.abz.cz
Dnes   Celkom
Pastoračné centrum
Reštaurátorský výskum na Rímskokatolíckom kostole Premenenia Pána v Novej Dedinke - Šápe bol vykonaný za pomoci dotácie z MKSR